Donaties

An HTTP error occurred during file retrieval. Error Code: 403
Lees voor

Wilt u ons helpen voort te blijven bestaan? Wordt dan donateur!!

U wordt donateur zodra u een bijdrage overmaakt op rekening (IBAN): NL10 INGB 0009 3532 59 , t.n.v. Stichting ’t Dierenduintje te Castricum. U ontvangt dan 1x per jaar de digitale nieuwsbrief “Beestenboel” waarin allerlei informatie staat over de stichting, de dieren, vrijwilligers en natuur. Tevens wordt u extra lief aangekeken door de vrijwilligers en dieren!

Toekomst

Nieuwe doelen voor 2023 zijn:

  • rieten kap vervangen van de stal

Naast de toekomst doelen zijn er ook de maandelijkse kosten die betaald moeten worden, zoals veearts, voer, hooi/stro, gas, water, elektra, verzekeringen , heffingen voor het houden van dieren, kosten onderhoud en tuin, vrijwilligers en evenementen.

Om bovenstaande werkzaamheden uit te voeren zijn de financiële middelen nog te beperkt. U kunt helpen deze wensen te realiseren door een eenmalige bijdrage of door donateur te worden.

Uitbreiden van de collectie oud boerengereedschap.

Indien u bereid bent dit oude gereedschap af te staan aan ‘t Dierenduintje wordt u verzocht contact op te nemen met de beheerder Fred Bakker.