Nieuwe donateurs

Nieuwe donateurs in 2023
Augustus 2023
Wat fijn dat we weer nieuwe donateurs erbij hebben!
Bedankt: Reclame aan de kust (donateur van ‘Samen voor de buurt’), ClubMariz, Keer op Keer, Limmen, Stichting Bouwstenen voor dierenwelzijn, Transformatiehuis Castricum, De Jong metaalwerken, Bridgeclub Alert

 

 

 

Donaties

An HTTP error occurred during file retrieval. Error Code: 403
Lees voor

Wilt u ons helpen voort te blijven bestaan? Wordt dan donateur!!

U wordt donateur zodra u een bijdrage overmaakt op rekening (IBAN): NL10 INGB 0009 3532 59 , t.n.v. Stichting ’t Dierenduintje te Castricum. U ontvangt dan 1x per jaar de digitale nieuwsbrief “Beestenboel” waarin allerlei informatie staat over de stichting, de dieren, vrijwilligers en natuur. Tevens wordt u extra lief aangekeken door de vrijwilligers en dieren!

Toekomst

Nieuwe doelen voor 2023 zijn:

  • rieten kap vervangen van de stal

Naast de toekomst doelen zijn er ook de maandelijkse kosten die betaald moeten worden, zoals veearts, voer, hooi/stro, gas, water, elektra, verzekeringen , heffingen voor het houden van dieren, kosten onderhoud en tuin, vrijwilligers en evenementen.

Om bovenstaande werkzaamheden uit te voeren zijn de financiële middelen nog te beperkt. U kunt helpen deze wensen te realiseren door een eenmalige bijdrage of door donateur te worden.

Uitbreiden van de collectie oud boerengereedschap.

Indien u bereid bent dit oude gereedschap af te staan aan ‘t Dierenduintje wordt u verzocht contact op te nemen met de beheerder Fred Bakker.

ANBI

Stichting ’t Dierenduintje valt onder de ANBI regeling van de belastingdienst.

Rsin/fiscaal nummer: 816037401

Kamer van Koophandel: 37096939

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Een ANBI draagt op de een of andere wijze bij aan het algemeen nut. Het kan een goed doel zijn, een kerk of organisatie met een bepaalde levensbeschouwing. Het kan ook een culturele of een wetenschappelijke instelling zijn.

De Belastingdienst stelt voorwaarden aan een organisatie die een ANBI wil zijn. Een organisatie die daaraan voldoet, krijgt de ANBI-status. Dat is aantrekkelijk voor donateurs omdat giften aan een ANBI belastingvoordeel kunnen opleveren. Dit geldt zowel voor losse giften via de giftenaftrek als via periodieke giften. Een ANBI zelf betaalt geen erf- of schenkbelasting. Voor meer informatie kunnen mensen gaan naar de site van de belastingdienst of naar goededoelen.nl/giftenaftrek.